decaso studio

INTERIOR design, STYLING & custom FURNITURE DESIGN
_

interjera dizains, iekārtošana & individuāls mēbeļu dizains

DECASO STUDIO is a full-service design studio. From large-scale new build residential house designs to a simple quick makeover or bespoke furniture design only for you. DECASO STUDIO turns houses into homes and blank space into room with a story.

DECASO STUDIO ir pilna servisa dizaina studija. Sākot no liela mēroga jaunu dzīvojamo ēku interjera dizaina līdz vienkāršai, ātrai telpas pārvērtībai vai individuāli dizainētām mēbelēm tikai priekš Jums. DECASO STUDIO ēkas pārvērš par mājām, bet tukšu vietu par telpu ar stāstu.

SERVICES / PAKALPOJUMI

 

– Interior design / Interjera dizains

– Custom furniture design / Individuālu mēbeļu dizains

– Project supervision / Projekta autoruzraudzība

– Design consultation / Dizaina konsultācijas

“I believe that every project is unique & good design tells a story!"
-
"Es uzskatu, ka katrs projekts ir unikāls un labs dizains veido stāstu!"

Krišjānis Majevskis
Interior designer / Interjera dizainers

contact me / sazinies ar mani

I'm looking forward to a fantastic collaboration! / Es gaidu mūsu fantastisko sadarbību!