decaso studio

FULL SERVICE DESIGN STUDIO
-
pilna servisa dizaina studija

INTERIOR design, STYLING & custom furniture DESIGN
_

interjera dizains, iekārtošana & individuāls mēbeļu dizains

Services

Pakalpojumi

DECASO STUDIO is a full-service design studio. From large-scale new build residential house designs to a simple quick makeover or bespoke furniture design only for you.
DECASO STUDIO turns houses into homes and blank space into room with a story.
-
DECASO STUDIO ir pilna servisa dizaina studija. Sākot no liela mēroga jaunu dzīvojamo ēku interjera dizaina līdz vienkāršai, ātrai telpas pārvērtībai vai individuāli dizainētām mēbelēm tikai priekš Jums. DECASO STUDIO ēkas pārvērš par mājām, bet tukšu vietu par telpu ar stāstu.
INTERIOR DESIGN / INTERJERA DIZAINS

From choosing all interior finishes (from parquet to grout color), bathroom or kitchen appliances, creating all technical interior drawings, collaborating with architect and builders, to styling your living space.
-
No interjera apdares materiālu izvēles (no parketa līdz pat šuvju krāsai), vannas istabas vai virtuves tehnikas piemeklēšanas, visu interjera tehnisko rasējumu izveides, sadarbībai ar arhitektu un celtniekiem, līdz pat telpas labiekārtošanai ar dekoru palīdzību.

PROJECT SUPERVISION / PROJEKTA AUTORUZRAUDZĪBA

Handling all of the details of the design process (from making sure that builders are creating space as we designed to product ordering), so you can walk into the finished space.
-
Kontrolēt visu dizaina procesa norisi (no pārliecināšanās, ka celtnieki izveido interjeru atbilstoši dizaina projektam, līdz produktu/materiālu pasūtīšanai), lai klients varētu ieiet gatavā telpā.

FURNITURE DESIGN / MĒBEĻU DIZAINS

Creating bespoke furniture designs with technical drawings, selecting right finishes for your space & collaborating with best carpenters to bring them to life.
-
Individuālu, ekskluzīvu mēbeļu dizainēšana, kas paredzēta tikai attiecīgam projektam, ar tehniskajiem rasējumiem, izvēloties telpai piemērotus materiālus, lai, sadarbojoties ar labākajiem galdniekiem, mēbele tiktu realizēta dzīvē.

DESIGN CONSULTATION / DIZAINA KONSULTĀCIJAS

In-home design consultation offer advice about what changes you can make in your home, room or other space & what kind of layout or material you can use for certain project.
-
Dizaina konsultācijas objektā ietver padomus par to, kādas izmaiņas var veikt konkrētā mājā vai telpā un kāda veida telpas plānojumu vai materiālus var pielietot tieši šim projektam.

Projects / projekti

About me

Par mani

Krišjānis Majevskis

Interior designer / Interjera dizainers

I have been working in this field for almost 10 years – from being architect-technician, studied environmental design in Art Academy of Latvia, to working in architecture offices as an interior designer & lately becoming self-employed interior designer so I can work eye to eye with clients creating beautiful living spaces and outstanding bespoke furniture designs.  

During this time I have gained experience in almost every area – from planning simple interior layouts, creating electric, interior or furniture technical drawings, selecting finishes, furniture or window treatments, managing product orders, to working together with architect, builders & carpenters – so that every detail functions with the end goal in mind. 

I believe that every project is unique & good design tells a story!

Es strādāju šajā jomā jau gandrīz 10 gadus – sākot ar arhitekta-tehniķa darbu, studējot vides dizainu Latvijas mākslas akadēmijā, līdz darbam arhitektūras birojos kā interjera dizaineris un visbeidzot kļūstot par pašnodarbināto – interjera dizaineru, lai varētu strādāt aci pret aci ar klientu, kopā radot skaistas dzīvojamās vides un ekskluzīvus, individuālus mēbeļu dizainus. 

Šajā laikā esmu guvis pieredzi gandrīz visās šīs jomas sfērās – sākot ar vienkāršu interjera plānošanu, elektrības plānu, interjera vai mēbeļu tehnisko rasējumu izveidošanu, apdares materiālu, mēbeļu vai aizkaru izvēli, produktu pasūtījumu pārvaldīšanu, līdz darbam kopā ar arhitektu, celtniekiem un galdniekiem – lai katra detaļa gala rezultātā funkcionētu kā paredzēts.

Es uzskatu, ka katrs projekts ir unikāls un labs dizains veido stāstu!

Current

DECASO STUDIO 

Self-employed interior designer

PREVIOUSLY

SIA “GB STUDIO”
Interior designer

SIA “DDL ARHITEKTU BIROJS”

Architectural technician, designer

ART ACADEMY OF LATVIA
Bachelor of Arts [BA], environmental design

RIGA BUILDING COLLEGE
Architectural technician, professional qualification, level 3